top of page

ERASMUS+

STEAMulate your school_Black.jpg

STEAMulate your school -

Pa-STEAM-ink savo mokyklą!

2019 09 01 - 2022 04 30

2019-1-LT01-KA201-060511

Tikslas - padėti mokiniams įgyti ir vystyti pagrindines kompetencijas efektyvių ir inovatyvių metodologijų pagalba, kurios skatina bendradarbiavimą tarp mokslo, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos (STEAM) dalykų ir IT, medijų.

viola2.png

Bendradarbiavimas, skirtas kovoti su elektroninėmis patyčiomis ir neapykantos kalba priešmokyklinėse ir pradinėse klasėse

2020.09.01 – 2022.12.31

2020-1-LT01-KA201-077905

Pagrindinis dėmesys projekte skiriamas skaitmeninio pasaulio iššūkiams – elektroninėms patyčioms ir neapykantos kalbai internete. Projektas siūlo kitokį požiūrį į darbą – išklausyti vaikų nuomonę ir skatinti glaudesnį mokyklos ir tėvų dalyvavimą sprendžiant šias problemas.

CO-EDUCATION IN GREEN.jpg

„Co-education in Green“: įrankiai suaugusiųjų švietėjams, skirti transformuoti bendrąsias lauko į prieinamas žaliąsias mokymosi erdves

2020.11.01 – 2022.10.31

 2020-1-LT01-KA204-077953

Tikslas – padėti suaugusiųjų švietėjams tobulinti kompetencijas puoselėjant bendrąsias vertybes, skatinant socialinę integraciją ir asmenų dalyvavimą bei prisidėti sprendžiant gamtosaugos problemas transformuojant bendrąsias lauko į žalesnes ir labiau švietimui pritaikytas erdves.

3.png

PLAY YOUR ROLE: žaidimai prieš neapykantos kalbą

2019 07 01 – 2021 06 30

849629

Tikslas - pasitelkus žaidimus kurti saugią aplinką dialogui, debatams ir neapykantos kalbos internete problemos aptarimui. Projektas siekia pasitelkti žaidimus kovai su neapykantos kalba internete.

Digital Storytelling.jpg

CHAT2020 - Skaitmeniniai istorijų pasakojimo įrankiai suaugusiųjų švietime 

2020 09 15 - 2022 09 14

2020-1-RS01-KA204-065428

Tikslas - parengti gerosios praktikos pavyzdžių rinkinį apie skaitmeninius įrankius suaugusiųjų švietėjams, kurie padėtų mokymų medžiagą suaugusiesiems pateikti įdomiau, priimtiniau, atsižvelgiant į skirtingus informacijos priėmimo būdus. 

Logo DigiComp 1.1.png

Skaitmeniniai įrankiai - skaitmeninio pasaulio iššūkiams (DIGIPRO)

2021 04 01 - 2023-03-31

2020-1-CY01-KA226-SCH-082686

Tikslas - pasiūlyti mokytojams, su jaunimu dirbantiems specialistams naujų priemonių, kurios padėtų kalbėti apie internetines patyčias, skatinti vienas kito priėmimą, supratimą, toleranciją.

267515852_203422718657009_3329825734047109274_n.png

Mail Art 4 Seniors

2021 06 01 - 2023 05 31

2020-1-LT01-KA227-ADU-094717

Tikslas - parengti suaugusiųjų švietėjų mokymo programą ir prisidėti prie vyresnio amžiaus asmenų vienišumo ir izoliacijos mažinimo pasitelkus pašto meną.

Projekte kursime naują neformalaus ugdymo mokymų programą suaugusųjų švietėjams apie tai, kaip padėti senjorams įveikti izoliacijos ir vienišumo jausmus, užtikrinti asmeninę gerovę, išlaikyti socialinius ryšius ir džiaugtis kokybišku gyvenimu pandemijos laikotarpiu pasitelkus pašto meną.

logo.png

Medijų raštingumas - įveikiamas iššūkis (MECO)

2021 11 01 - 2023 07 01

2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396

Europos skaitmeninė transformacija vis spartėja dėl naujų technologijų tobulėjimo, o skaitmeninimas daro įtaką žmonių gyvenimui, bendravimui, mokymuisi ir darbui. Svarbu stiprinti suaugusiųjų kritinį mąstymą, kad jie galėtų atskirti netikras naujienas, išvengti kibernetinių patyčių, radikalėjimo, grėsmės kibernetiniam saugumui ir sukčiavimo.

Todėl pagrindinis projekto tikslas yra sukurti mokymo medžiagą, kuri būtų patraukli suaugusiesiems ir atitiktų individualius poreikius ir lūkesčius. 

We_are_colourful_1.png

WE ARE COLOURFUL

2022 02 28 - 2024 02 27

2021-1-LT01-KA220-SCH-000032445

Projektas WE ARE COLOURFUL orientuotas į problemų, kylančių klasėje dėl mokinių skirtumų, prevenciją, nustatymą ir mažinimą.

Asset 11x_edited.png

T4T - Tools4Teaching in Digital Education Settings 

2021 11 01- 2023 10 31

2021-1-ES01-KA220-ADU-000033654

T4T projekto tikslas – padėti suaugusiųjų švietėjams ir formaliojo bei neformaliojo švietimo atstovams veiksmingai pereiti prie nuotolinio ugdymo ir suteikti tokio paties lygio besimokančiųjų sąveiką bei „žmogišką“ patirtį, kaip ir fizinėje aplinkoje.

Erasmus+_png.png

CURABILITY

2022 - 2024

2021-1-ES01-KA220-ADU-000030420

Pagrindiniai projekto tikslai:

  • padėti muziejams geriau suprasti neįgaliųjų lankytojų poreikius ir pakeisti ar patobulinti muziejų aplinką;

  • dalytis gerąja patirtimi tobulinant kultūros institucijų ir besimokančiųjų įgūdžius bei kompetencijas dirbti su neįgaliaisiais;

  • pasiūlyti novatoriškus prieinamumo sprendimus, kurie padėtų pilnavertiškai mėgautis KP negalią turintiems asmenims.

  • įtraukti negalią turinčius asmenis į sprendimų priėmimą.

cope project logo.jpg

Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų ugdymas dirbti su agresyvaus elgesio besimokančiaisiais - COPE 

2022 09 01 - 2024 08 31

2022-1-ES01-KA220-ADU-000088918

Šio projekto pagrindinis tikslas yra suteikti suaugusiųjų švietėjams, mokymų vadovams, socialinės globos įstaigų darbuotojams efektyvius metodus, kurie padėtų: a) mažinti, valdyti ir sustabdyti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų agresyvų elgesį;

b) lavinti švietėjų emocinio atsparumo įgūdžius siekiant didesnio suaugusiųjų įsitraukimo į švietimą ir visas kitas gyvenimo sritis.

logo_EcoDigi.png

Ekologiškas ir įtraukus skaitmeninis suaugusiųjų švietimas - EkoDigi

2022 09 01 - 2024 08 31

2022-1-PL01-KA220-ADU-000085484

Projekto tikslas – sukurti skaitmeninę mokymo medžiagą ir įrankius, padedančius efektyviai naudoti aplinkai draugiškas  skaitmenines technologijas. Projekto metu bus apjungtas skaitmeninis pasirengimas ir atsparumas, aplinkos tvarumas ir įtrauktis be ištirtos įvairios šių sąvokų sankirtos, suburiant šių sričių ekspertus ir organizacijas.

bottom of page