WE ARE COLOURFUL

Creative Work

WE ARE COLOURFUL
 

Projekto koordinatorius – VšĮ Edukaciniai projektai


Projekto partneriai:

 • Associacio Programes Educatius Open Europe (Ispanija)

 • "Microkosmos" Associazione Culturale ItaloEllenica per la Formazione (Italija)

 • Kretingos Marijono Daujoto progimnazija (Lietuva)

 • Foundation for Education and Innovation "Zini" (Latvija)

 • First Private School Leonardo da Vinci Ltd (Bulgarija)


Šiais laikais galima pastebėti, kad Europos mokyklose mokosi mokiniai, kilę iš skirtingos aplinkos, skiriasi jų ekonominė bei socialinė padėtis. Šis reiškinys atveria naują mokymosi sritį, kuri apima vaikų įvairovę, įtrauktį ir kilmę. Daugelis mokyklų nustatė, kad mokytojams trūksta žinių apie pažinimo, socialinio ir emocinio vystymosi procesus. Todėl yra poreikis rengti mokymus mokytojams ir aprūpinti juos įvairiais įrankiais, kurie padėtų užtikrinti optimalų klasės valdymą. Akivaizdu, kad žinių trūkumas trukdo mokytojų kasdieniniam darbui, nes jie negali skirti pakankamai laiko konfliktų sprendimui, kurie kyla dėl mokinių skirtumų.

Projektas WE ARE COLOURFUL orientuotas į problemų, kylančių klasėje dėl mokinių skirtumų, prevenciją, nustatymą ir mažinimą.
 

Uždaviniai:

 • Suteikti mokytojams įrankių ir strategijų siekiant aptikti ir spręsti problemas, kylančias dėl kultūrinės įvairovės, socialinių skirtumų bei skirtumų vaikų raidos ir mokymosi procesuose.

 • Sukurti naujus metodus, kurie gali būti naudojami mokymosi sunkumų nustatymui ir sprendimų įgyvendinimui.

 • Užmegzti tarptautinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą perduodant žinias ir keičiantis gerąja patirtimi.

Open Book

Rezultatai

 • Internetiniai kursai, skirti mokyklos švietimo bendruomenei „Kaip įvairovę paversti mūsų sąjungininke“.

 • Įrankių rinkinys, skirtas nustatyti mokymosi sunkumus bei socialines ir emocines problemas.

 • Vaizdo įrašai ir užsiėmimai, skatinantys kultūrinę įvairovę ir mokinių raidos skirtumų priėmimą.

Erasmus+_png