top of page

Apie mus

     Organizacija VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 m., siekiant

  • skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos principus, neformalaus švietimo, socialinių ir profesinių įgūdžių tobulinimo srityje;

  • kurti neformalaus švietimo programas socialinės integracijos ir socializacijos srityje dirbantiems specialistams;

  • organizuoti mokymus ir rengti ir įgyvendinti nacionalinius ir ES projektus socialinės gerovės kėlimo srityje bei aktyviai dalyvauti žiniomis pagrįstos, pilietinės visuomenės kūrimo procese.

Uždaviniai

Organizuoti vaikų neformaliojo ugdymo veiklas, siekiant tobulinti 21 a. gebėjimus. 

Perduoti mokytojams gerosios praktikos modelius, naudojamus užsienyje, bei skatinti naudoti naujoves formaliajame ugdyme.

Tobulinti socialinių darbuotojų, jų padėjėjų ir

kitų specialistų kompetencijas, prisidėti prie jų profesionalumo didinimo dirbant su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis.

Rengti ir vykdyti nacionalinius ir tarptautinius projektus, prisidedančius prie socialinės gerovės kūrimo.

Tikslinės grupės

VAIKAI

MOKYTOJAI

SOCIALINIAI DARBUOTOJAI

PAŽEIDŽIAMOS VISUOMENĖS GRUPĖS

Veiklos ir finansinės ataskaitos

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

BDAR

bottom of page