top of page

Kūrybingi senjorai – būk aktyvus, meniškas ir įkvėpk kitus (CreaS)

Elderly women gardening

Kūrybingi senjorai – būk aktyvus, meniškas ir įkvėpk kitus (CreaS)

Projekto koordinatorius - VšĮ Edukaciniai projektai

Projekto partneriai:

  • ASSOCIACIÓ TALLER BAIX CAMP (Ispanija)

  • ARTIED (Bulgarija)

  • ASSET BASILICATA azienda speciale della Camera di Commercio della Basilicata (Italija)

  • ZDRUZENIE INSTITUT ZA RAZVOJ NA ZAEDNICATA (Šiaurės Makedonijos Respublika)

Kalbant apie mokymąsi visą gyvenimą ir verslumą, paprastai daugiausia dėmesio skiriama jaunajai kartai arba vidutinio amžiaus besimokantiems suaugusiesiems. Vyresnio amžiaus suaugusieji lieka nuošalyje, nors visose Europos šalyse ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei šie žmonės labai domisi „aktyviu senėjimu“. PSO šį terminą apibrėžia kaip „procesas, kurio metu optimizuojamos sveikatos, dalyvavimo ir saugumo galimybės, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę senstant“. Įgyvendindami projektą „CreaS“ norime sudaryti galimybes vyresnio amžiaus suaugusiesiems įsitraukti į mokymąsi visą gyvenimą ir bendruomenės vykdomą veiklą, kad išėję į pensiją ar vėlesniuose karjeros etapuose jie išliktų aktyvūs, įsitrauktų į įvairias veiklas ir bendrautų.

Pagrindiniai uždaviniai:

1) padidinti mokymosi išteklių, skirtų vyresnio amžiaus suaugusiems, prieinamumą;

2) paskatinti juos įsitraukti į naujas edukacines veiklas, taip įtraukiant juos į mokymąsi visą gyvenimą;

3) žengti dar vieną žingsnį toliau - motyvuoti juos imtis iniciatyvos ir tapti SENJORŲ EDUKATORIAIS VERSLUMO TEMA, įkvėpti ir įtraukti kitus vyresnio amžiaus asmenis.

Elderly women gardening

Rezultatai

  1. Lengvai naudojamas „kompasas“, kaip įtraukti senjorus į kūrybišką mokymosi patirtį ir verslumo veiklą. „Kompasą“ sudarys 2 pagrindiniai skyriai: 1-asis, kuriame daugiausia dėmesio skiriama vyresnio amžiaus žmonių įtraukimui į edukacinę, meninę ir kūrybinę antrinio perdirbimo ir panaudojimo veiklą, o 2-asis - verslumo iniciatyvos pagrindai, specialiai sukurti senjorams.

  2. Tarptautiniai mokymai, skirti vyresniesiems švietėjams.

  3. Katalogas su senjorams tinkamais meno ir amatų, perdirbimo ir antrinio panaudojimo užsiėmimais. Katalogą sudarys 2 rūšių lengvai naudojami rinkiniai: 1) dailės ir amatų; 2) perdirbimo ir antrinio panaudojimo užsiėmimai, kuriuos senjorai ir vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietėjai galės tiesiogiai pritaikyti praktikoje.

bottom of page