top of page

Medijų raštingumas - įveikiamas iššūkis

Creative Work

Medijų raštingumas - įveikiamas iššūkis (MECO)

 

Projekto koordinatorius -
VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI


Projekto partneriai:

  • NIKANOR LTD (Bulgarija)

  • SOLUCIONES TECNOPROFESIONALES CONSULTING (Ispanija)

  • Petit Pas (Italija)

  • Lidi Smart Solutions (Nyderlandai)

 

Per pastaruosius dešimtmečius medijų kultūra labai išsiplėtė. Išmanieji prietaisai, tokie kaip telefonai, kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir pan. vis labiau tobulėja. 

 Kartu su medijų švietimo svarba turime atsižvelgti į iššūkius, kuriuos skaitmeninė transformacija kelia saugumui internete ir kibernetinei higienai. Svarbu stiprinti suaugusiųjų kritinį mąstymą, kad jie galėtų atskirti netikras naujienas, išvengti kibernetinių patyčių, radikalėjimo, grėsmės kibernetiniam saugumui ir sukčiavimo.

Europos skaitmeninė transformacija vis spartėja dėl naujų technologijų tobulėjimo, o skaitmeninimas daro įtaką žmonių gyvenimui, bendravimui, mokymuisi ir darbui.
 

Todėl pagrindinis projekto tikslas yra sukurti mokymo medžiagą, kuri būtų patraukli suaugusiesiems ir atitiktų individualius poreikius ir lūkesčius.

 

Uždaviniai:

1. Pagerinti 25 ŠVIETĖJŲ įgūdžius, tokius kaip kritinis mąstymas ir asmeninė atsakomybė.

2. Sudaryti sąlygas 150 SUAUGUSIŲJŲ įsitraukti į neformalųjį švietimą ir keitimąsi patirtimi, plėsti savo kompetencijas ir ugdyti įgūdžius visą gyvenimą bei mokytis kritiškai mąstyti.

3. Išmokyti 15 ORGANIZACIJŲ, DIRBANČIŲ SU SUAUGUSIAISIAS, tinkamai vertinti suaugusiuosius, aprūpinti jas naujomis mokymo priemonėmis ir medžiaga, kurios padėtų dirbti su tiksline grupe, tobulinti ir išplėsti personalizuoto ugdymo pasiūlą.

Open Book

Numatytos veiklos
 

MECO - esminiai švietėjų poreikiai, siekiant padėti mažesnes galimybes turintiems suaugusiesiems. Tai yra išsami poreikių analizės ataskaita, apimanti keletą suaugusiųjų švietimo aspektų – nuo švietėjų, dirbančių su mažiau galimybių turinčiais suaugusiaisiais, poreikių iki metodų, skatinančių suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą ir dalyvauti socialinėje veikloje.

MECO įrankių rinkinys. Tikslas – sukurti mokomąją medžiagą, kuri suteiktų projekto tikslinėms grupėms aukštos kokybės žinių ir įgūdžių, reikalingų suaugusiųjų švietėjams padėti suaugusiesiems ugdyti kritinį  mąstymą ir atpažinti netinkamą interneto turinį.

MECO platforma - tai atvira švietimo skaitmeninė platforma, kurioje bus pateikta viso projekto metu surinkta mokomoji medžiaga.

MECO kompetencijų vertinimas (įskaitant IKT įrankio vartotojo vadovą).

Pagrindinis IKT kompetencijų vertinimo įrankio tikslas bus įvertinti tikslinės grupės žinias ir turimus įgūdžius tam, kad nustatytume konkrečių tikslinių grupių poreikius ir pagal juos suteiktume naudingų įgūdžių.

Erasmus+_png
bottom of page