top of page

VIETOS, NACIONALINIAI PROJEKTAI

siauliaisviecia.jpg

E-MAIL ART - jaunų žmonių kompetencijų stiprinimas ugdant vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninius gebėjimus

Šio projekto tikslas - parengti inovatyvią neformalaus ugdymo mokymų platformą su gairėmis savanoriams, ugdantiems vyresnio amžiaus žmonių skaitmenines kompetencijas, skirtą padėti vyresniesiems įveikti vienišumą, izoliaciją ir prisidėti prie jų asmeninės gerovės pasitelkus menines veiklas ir taikant skaitmenines komunikacijos priemones.

siauliaisviecia.jpg

Aš taip pat esu ECO

Programos tikslas – suteikti  55+ ir 65+ amžiaus asmenims ekologijos ir aplinkosaugos žinių ir praktinių antrinių žaliavų perdirbimo įgūdžių.

 

Programoje perteikiamos tvarumo ir ekologiškumo idėjos, kurios skatina dalyvius atkreipti dėmesį, atidžiau pasidomėti pakuočių, drabužių ir kt. medžiagų ilgaamžiškumu bei galimybėmis jas pakartotinai panaudoti ir tinkamai perdirbti.

siauliaisviecia.jpg

Visi skirtingi – visi lygūs

Projekto tikslas – skatinti ir stiprinti mokinių socialines interakcijas, nukreipti jas pozityvia, tolerantiška ir draugiška kryptimi. Padėti integruotis visiems klasės mokiniams mažinant socialinę atskirtį.

Projekto edukacijomis ugdysime mokinių kompetencijas ir gebėjimus spręsti problemas, bendradarbiauti, priimti skirtingas kultūras, kurti geresnę klasės atmosferą, užtikrinti patyčių prevenciją. Dėmesys kreipiamas į rūpestingos ir integracinės klasės bendruomenės kūrimą, kurioje daugiausia dėmesio skiriama sveikiems santykiams ir prasmingam mokinių įsitraukimui į klasės veiklą.

Back to School

Smurto ir patyčių intervencijos algoritmas bendrojo lavinimo mokyklose

2021 03 02 - 2021 12 31

SAP/A00981

Algoritmas – tai nuosekli ir kompleksiška smurto bei patyčių įveikimo sistema, kurią įdiegus mokykloje, būtų vykdoma visus mokslo metus trunkanti prevencijos, intervencijos bei postvencijos programa, pasiekianti kiekvieną bendruomenės narį. Pagal projektą numatomas tokio algoritmo pilotinis diegimas vienoje iš Šiaulių miesto mokyklų, vienoje Joniškio raj. sav., ir vienoje Akmenės raj. sav. mokykloje.

Projekto svetainė
siauliaisviecia.jpg

Sužinok, išbandyk, perdirbk…

2022 08 01 - 2022 12 15

SŽ-907

Všį „EDUKACINIAI PROJEKTAI“ ir Šiaulių „Juventos“ progimnazija siekia projekto metu ugdyti ir supažindinti vaikus apie tvarų vartojimą, rūšiavimą ir pan. principus. Projekto metu bus įrengta STEAM ugdymo žalioji erdvė, kurioje dalyviai galės gilinti gamtos pažinimo žinias. Viso projekto metu ugdysis vaikų bendruomeniškumas, kūrybiškumas, gamtos puoselėjimo ir tvaraus vartojimo žinios.

Projekto svetainė
bottom of page