top of page

Pagalba švietėjams ir šeimoms siekiant užtikrinti įtrauktį ir palaikymą LGBTIQ+ bendruomenei (ELIS)

Teenagers in Park

Pagalba švietėjams ir šeimoms siekiant užtikrinti įtrauktį ir palaikymą LGBTIQ+ bendruomenei

Projekto koordinatorius - VšĮ Edukaciniai projektai

Projekto partneriai:

  • European Development Foundation (Bulgarija)

  • Modurmal samtok um Russneskt tvityngi (Islandija)

Bendras šio projekto tikslas - sukurti įtraukią aplinką, kurioje vaikai, turintys kitokią seksualinę orientaciją ir (arba) lytinę tapatybę, jaustųsi saugūs, gerbiami ir įgytų galimybę tobulėti.

Pagrindiniai uždaviniai:

  1. Sukurti mokomuosius išteklius ir medžiagą, kurie pagerintų mokytojų informuotumą ir supratimą apie LGBTIQ+ problematiką bei jų gebėjimą nagrinėti šias temas per mokyklinį ugdymą.

  2. Rengti mokomąją ir pagalbinę medžiagą tėvams ir skatinti palankią ir pozityvią tėvystės praktiką, skatinančią priėmimą ir pagarbą.

  3. Išbandyti mokymų programą, skirtą mokytojams ir tėvams, kuri parengta remiantis sukurta medžiaga.

  4. Viešinti projekto metu sukurtus produktus šalių partnerių mokyklų švietimo sistemose, siekiant suteikti mokytojams ir tėvams žinių ir priemonių, padedančių kurti LGBTIQ+ įtraukią aplinką mokyklose ir namuose.

  5. Palengvinti šalių partnerių, dalyvaujančių organizacijų ir suinteresuotųjų subjektų ryšius ir keitimąsi gerąja patirtimi, susijusia su projekte nagrinėjamomis temomis.

  6. Didinti organizacijų partnerių gebėjimus spręsti LGBTIQ+ klausimus ir gerinti jų darbuotojų specialistų žinias bei supratimą.

Teenagers in Park

Rezultatai

  1. Gairės mokytojams apie LGBTIQ+ įtrauktį

  2. Tėvams ir mokytojams skirtų mokomųjų išteklių kūrimas

bottom of page