top of page

NEFORMALAUS UGDYMO PROGRAMOS

Anchor 1
Cover.jpg

SUAUGUSIESIEMS

60 akad. val.

Gerinti naudojimosi informacinėmis technologijomis įgūdžius, didinti dalyvių atsparumą dezinformacijai ir melagingai informacijai internete.

 

Uždaviniai:

 • Stiprinti dalyvių kompiuterinio ir informacinio raštingumo žinias ir kompetencijas, stiprinant jų atsparumą dezinformacijai.

 • Patikrinti dalyvių įgytas žinias ir įvertinti jų progresą bei pažangą, dalyviams atlikus žinių patikrinimo testus ir klausimynus, praktinių užduočių metu.

 

Registruotis
Cover (1).jpg

MOKYTOJAMS

40 akad. val.

 Tikslas - gerinti švietėjų naudojimosi informacinėmis technologijomis įgūdžius bei stiprinamos kompetencijos šiuos bazinius įgūdžius ugdyti besimokantiesiems.

 

Uždaviniai:

 • Stiprinti švietėjų kompiuterinio raštingumo ugdymo įgūdžius;

 • Didinti skaitmeninių įrankių populiarumą pedagogų bendruomenėje;

 • Gerinti nuotolinio mokymo kokybę, stiprinant švietėjų kompiuterinio raštingumo įgūdžius;

 • Patikrinti dalyvių įgytas žinias ir įvertinti jų progresą bei pažangą, dalyviams atlikus žinių patikrinimo testus ir klausimynus, praktinių užduočių metu.

Registruotis
3.jpg

SUAUGUSIESIEMS

15 val.

Tikslas - suteikti asmenims žinių ir įgūdžių, kad jie galėtų geriau suprasti ir valdyti savo finansus, taip pat kurti finansinį saugumą ir siekti ekonominių tikslų.

Uždaviniai ir temos:

 1. Supažindinti su finansinio raštingumo sąvoka ir svarba.

 2. Asmeninių finansų valdymo pagrindai.

 3. Taupymas ir investavimas.

 4. Asmeninių finansų planavimas ir tikslų nustatymas.

 5. Kreditų ir mokesčių valdymas..

Registruotis
4.jpg

SUAUGUSIESIEMS

16 val.

Tikslas - suteikti įkalinimo įstaigose esantiems asmenims žinių, įgūdžių ir motyvacijos, kurie padės jiems plėtoti verslumo kompetencijas, kurti ir įgyvendinti verslo idėjas bei įgyti būtinų įrankių sėkmingam grįžimui į visuomenę ir įsidarbinimui verslo sektoriuje po išėjimo iš įkalinimo įstaigos.

 

Uždaviniai:

 1. Supažindinti dalyvius su verslumo samprata ir svarba asmeniniam ir profesiniam augimui.

 2. Ugdyti įgūdžius verslo idėjų kūrimui ir verslo plano rengimui.

 3. Skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumo įgūdžius verslo kontekste.

 4. Suteikti įrankių sklandžiai vykdyti verslo veiklą ir įveikti iššūkius.

 5. Mokyti dalyvius veiksmingos komunikacijos, derybų ir bendradarbiavimo su partneriais versle.

Registruotis
4.jpg

SUAUGUSIESIEMS 
JAUNIMUI

16 val.

Tikslas - suteikti suaugusiesiems, jaunimui verslo pagrindų, žinių apie finansų valdymą, marketingą, verslo planavimą ir ugdyti jų verslumo kompetencijas, kad jie galėtų kurti ir uždirbti patys.

 

Uždaviniai:

 1. Supažindinti dalyvius su verslumo pagrindais ir svarba pradedant savo verslą.

 2. Ugdyti finansų valdymo įgūdžius, siekiant efektyviai valdyti finansinius išteklius ir investicijas į savo pomėgį.

 3. Mokyti dalyvius marketingo ir prekių ar paslaugų pardavimo strategijų, kad galėtų pritraukti klientų ir plėtoti savo verslą.

 4. Skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą siekiant diversifikuoti verslo veiklą ir išnaudoti unikalias galimybes.

 5. Pateikti praktinių patarimų ir įrankių, kaip sukurti veikiančią verslo strategiją ir ilgalaikę verslo sėkmę.

Registruotis
Cover (3).jpg

JAUNIMUI

60 val.

Tikslas -  skatinti jaunimą įgyti žinių, įgūdžių ir kompetencijų, kurios yra būtinos verslo kūrimui ir veiklai internete. Taip pat tikslas yra skatinti jaunimą tapti savarankiškais ir pasitikinčiais savo gebėjimais, siekiant sėkmingo veikimo elektroninėje verslo aplinkoje.

 

Uždaviniai:

 • Supažindinti su e-verslumo sąvoka: Suteikti jaunuoliams žinių apie elektroninį verslą, internetinę rinkodarą, verslo plėtrą ir sėkmės veiksnius šioje srityje.

 • Verslo idėjų generavimas: Mokyti jaunuolius kurti unikalias verslo idėjas, kurios atitiktų jų interesus ir poreikius.

 • Skatinti verslo planavimą: Mokyti jaunuolius kurti verslo planus, įskaitant finansinės prognozes, marketingo strategijas ir veiklos planus.

 • E-komercijos ir prekybos platformų naudojimas: Mokyti jaunimą naudotis elektroninėmis prekybos platformomis ir kurti sėkmingą internetinę prekybos veiklą.

Registruotis
6.jpg

SUAUGUSIESIEMS
JAUNIMUI
MOKYTOJAMS

15 val.

Tikslas - padėti dalyviams įgyti įrankių ir įgūdžių, kurie padės jiems veiksmingiau valdyti stresą, įveikti iššūkius ir geriau susidoroti su įvairiomis stresą sukeliančiomis situacijomis.

 

Uždaviniai:

 • Supažindinti dalyvius su streso sąvoka ir jo poveikiu fizinei ir psichologinei sveikatai.

 • Mokyti įvairių streso valdymo technikų ir strategijų, kurios padės sumažinti streso lygį.

 • Skatinti dalyvius taikyti praktinius įrankius ir įgūdžius, siekiant išvengti ar sumažinti stresą.

 • Mokyti efektyviai planuoti ir organizuoti laiką, kad būtų galima valdyti stresą.

 • Pateikti patarimų ir strategijų, kaip geriau reaguoti į skirtingas stresą sukeliančias situacijas, tokiomis kaip konfliktai ar netikėti sunkumai.

Registruotis
7.jpg

SUAUGUSIESIEMS 
JAUNIMUI

16 val.

Tikslas - suteikti dalyviams žinių ir įgūdžių, kurie padės efektyviai valdyti konfliktus, siekiant užtikrinti sveikas tarpasmenines sąveikas, konstruktyvų bendradarbiavimą ir geriausius sprendimus.

 

Uždaviniai:

 1. Supažindinti su konfliktų sąvoka ir pobūdžiu.

 2. Konfliktų prevencija ir konstruktyvios tarpasmeninės sąveikos.

 3. Konfliktų eskalacijos ir deeskalacijos strategijos.

 4. Bendradarbiavimas ir kompromisas.

 5. Konfliktų sprendimo strategijos.

 6. Taikymo ir poveikio vertinimas

Registruotis
7.jpg

SUAUGUSIESIEMS
MOKYTOJAMS

16 val.

Tikslas - suteikti dalyviams įgūdžių ir žinių, kaip efektyviai valdyti konfliktus, skatinti konstruktyvų bendravimą ir rasti taikius bei darnius sprendimus įvairiose gyvenimo situacijose.

 

Uždaviniai ir temos:

 1. Supažindinti su konfliktų prigimtimi ir rūšimis.

 2. Konfliktų identifikavimas ir analizė

 3. Konfliktų deeskalacija ir komunikacijos įgūdžiai.

 4. Konstruktyvus konfliktų sprendimas.

 5. Konfliktų valdymas darbo aplinkoje.

 6. Konfliktų sprendimas asmeniniame gyvenime.

Registruotis
8.jpg

SUAUGUSIESIEMS
TĖVAMS

15 val.

Tikslas - teikti tėvams įrankių ir žinių, kaip kurti stiprius ryšius su vaikais, skatinti jų emocinę raidą, tenkinti jų poreikius bei prisidėti prie gerovės.

 

Uždaviniai:

 1. Supažindinti su prieraišios tėvystės sąvoka ir jos svarba.

 2. Skatinti empatiją ir bendravimo įgūdžius.

 3. Vaiko elgesio ir emocijų supratimas.

 4. Sveiko tėvų ir vaikų ryšio plėtra.

 5. Vaikų skatinimas būti savimi ir savivertės ugdymas.

Registruotis
9.jpg

JAUNIMUI

16 val.

Tikslas - suteikti nusikalsti linkusiam jaunimui įgūdžių ir žinių, kurios padės jiems tapti atsakingais piliečiais ir lyderiais savo bendruomenėje, skatinti pozityvius pokyčius ir prisidėti prie visuomenės gerovės.

 

Uždaviniai:

 • Supažindinti jaunuolius su lyderystės principais ir svarba socialiniame kontekste.

 • Skatinti jaunuolius tapti sąmoningais piliečiais, įgyti socialinės atsakomybės ir bendruomeninio veikimo įgūdžių.

 • Ugdyti komunikacijos ir bendradarbiavimo įgūdžius, reikalingus veiksmingam veikimui grupėje.

 • Skatinti jaunuolius suprasti padarinius ir pasekmes, kurias gali turėti jų elgesys tiek sau, tiek aplinkiniams.

 • Pateikti konkretesnius socialinės atsakomybės projektus ir veiklas, kuriuos jaunuoliai galėtų organizuoti ir įgyvendinti savo bendruomenėje.

Registruotis
Cover (4).jpg

JAUNIMUI
SUAUGUSIESIEMS
MOKYTOJAMS

10 val.

Tikslas - įgyti žinių, įgūdžių ir strategijų, kurios padės jiems geriau suprasti, užkirsti kelią ir įveikti emocines krizes.

 

Uždaviniai:

 • Švietimas apie emocines krizes. Suteikti supratimą apie tai, kas yra emocinė krizė, kokie jos simptomai ir pasekmės bei kaip ją galima įveikti.

 • Priežiūra ir rūpinimasis savimi. Mokyti įvairių būdų, kaip gerinti savijautą ir rūpintis savo emocine sveikata.

 • Streso valdymas. Suteikti įrankių ir strategijų, kaip veiksmingai valdyti stresą ir išvengti emocinių krizių.

 • Bendruomenės palaikymas. Skatinti bendradarbiavimą, solidarumą, palaikymą per sunkius emocinius laikotarpius jaunimo ir suagusiųjų tarpe.

 • Kūrybiškumas kaip terapija. Mokyti naudoti kūrybines veiklas, kaip būdą išreikšti savo jausmus ir susidoroti su sunkiomis situacijomis.

Registruotis
11.jpg

SUAUGUSIESIEMS
JAUNIMUI

16 val.

Tikslas - Suteikti žinių ir įgūdžių, kurie padės kurti ir vystyti socialinius verslus bei veikti efektyviai kultūrinėje aplinkoje skatinant kūrybiškumą ir inovacijas.

 

Uždaviniai:

 • Supažindinti dalyvius su socialinio verslumo sąvoka ir jo svarba visuomenėje.

 • Ugdyti kūrybiškumą ir inovacijų skatinimo gebėjimus.

 • Mokyti planuoti ir įgyvendinti socialinį verslą skirtingose šalyse.

 • Skatinti tarpkultūrinį supratimą ir bendradarbiavimą tarptautiniu mastu.

 • Įgyvendinti konkrečius veiksmus kultūrinėje aplinkoje, siekiant socialinių ir ekonominių tikslų.

Registruotis
12.jpg

JAUNIMUI

10 val.

Tikslas - skatinti jaunimą iki 29 metų įgyti žinių ir įgūdžių, susijusių su priklausomybių prevencija ir valdymu. Ši programa siekia padėti jaunuoliams suprasti priklausomybių pavojus, išmokti veiksmingų strategijų jų išvengimui arba įveikimui bei skatinti sveiką gyvenimo būdą.

 

Uždaviniai:

 1. Švietimas apie priklausomybes. Suteikti jaunuoliams informacijos apie skirtingas priklausomybes, jų priežastis ir pasekmes. 

 2. Veiklos skatinančios sveiką gyvenimo būdą. Organizuoti įvairias veiklas ir renginius, kurie skatins sveiką gyvenimo būdą ir aktyvų laisvalaikį. 

 3. Prevencijos strategijos. Suteikti jaunuoliams veiksmingų strategijų ir įrankių, kurių pagalba jie galės išvengti arba susidoroti su galimomis priklausomybėmis. 

 4. Kūrybiškumas ir gebėjimų tobulinimas. Skatinti jaunimą išreikšti savo kūrybingumą ir siekti savo interesų bei talentų tobulinimo. 

 5. Socialinis palaikymas. Suteikti galimybę jaunimui dalyvauti socialinėse veiklose ir bendrauti su bendraamžiais, kurie palaiko sveiką gyvenimo būdą. 

Registruotis
Cover (5).jpg

JAUNIMUI

10 val.

Tikslas - skatinti jaunimą įgyti žinių, įgūdžių ir supratimą apie pilietiškumo svarbą, atsakomybę ir aktyvų dalyvavimą savo bendruomenėje bei visuomenėje.

 

Uždaviniai:

 • Suprasti pilietiškumo sąvoką. Suteikti jaunuoliams žinių apie tai, kas yra pilietiškumas, jo reikšmę ir kaip jie gali tapti aktyvesniais piliečiais.

 • Skatinti atsakomybės jausmą. Mokyti jaunuolius suprasti, kad jų veiksmai ir pasirinkimai turi poveikį aplinkiniams ir visai bendruomenei.

 • Dalyvavimas savo bendruomenėje. Skatinti jaunuolius aktyviai dalyvauti savo bendruomenėje, dalyvauti savanoriškuose projektuose ir iniciatyvose.

Registruotis
14.jpg

SUAUGUSIESIEMS
TĖVAMS

60 val.

Tikslas - suteikti tėvams žinių, įgūdžių ir įrankių, kurie padės jiems kurti teigiamą ir sveiką tėvystės aplinką, ugdyti stiprius ir emocionaliai ramius santykius su vaikais bei skatinti jų teigiamą raidą ir savivertę.

 

Uždaviniai:

 1. Supažindinti tėvus su pozityvios tėvystės principais ir svarba vaikų raidai.

 2. Ugdyti įgūdžius komunikacijoje su vaikais ir tarpusavio konfliktų sprendime.

 3. Skatinti tėvų savivertę ir gebėjimą rasti emocinį balansą tėvystės iššūkiuose.

 4. Mokyti tėvus kurti motyvuojantį ir palaikantį aplinkos klimatą vaikų augimui ir vystymuisi.

 5. Suteikti įrankių ir strategijų tėvams, kurie padės jiems kurti saugią ir globojančią aplinką šeimoje.

Registruotis
Cover (6).jpg

JAUNIMUI

10 val.

Tikslas -  įgyti žinių, įgūdžių ir strategijų, kurios padės jiems suprasti, kaip veikia visuomenės nuomonės formavimas, kaip atpažinti manipuliacijas ir kaip aktyviai dalyvauti visuomeninėje diskusijoje.

 

Uždaviniai:

 • Suprasti visuomenės nuomonės formavimo procesus. Suteikti jaunuoliams žinių apie tai, kaip veikia žiniasklaidos priemonės, socialiniai tinklai ir kitos platformos visuomenės nuomonės formavime.

 • Kritinio mąstymo skatinimas. Mokyti jaunuolius analizuoti ir įvertinti skirtingų informacijos šaltinių ir teiginių patikimumą, siekiant suvokti manipuliacijas ir netikrą informaciją.

 • Aktyvus dalyvavimas visuomeninėje diskusijoje. Mokyti jaunuolius reikšti savo nuomonę, argumentuoti savo poziciją ir gerbti kitų žmonių nuomonę.

 • Bendruomeniškumo skatinimas. Skatinti bendradarbiavimą ir solidarumą tarp jaunuolių siekiant kartu kurti pozityvias visuomenės nuomones.

 • Kūrybiškumas kaip įrankis visuomenės nuomonėms formuoti. Mokyti jaunuolius kūrybiškai ir įdomiai išreikšti savo nuomonę, naudojant skaitmenines priemones, meno ir rašymo įgūdžius.

Registruotis
Cover (2).jpg

-

-

-

Registruotis
bottom of page