top of page

RE-START: kompetencijų kėlimas ir senjorų įgalinimas įgyti tarptautinės patirties

Tourist Couple with Map

Projekto koordinatorius - VšĮ Edukaciniai projektai 

Projekto partneriai:

RUTIS (Portugalija)

edEUcation (Prancūzija)

Pagrindinis šio projekto tikslas - sustiprinti mūsų organizacijos gebėjimus veiksmingai remti ir įtraukti senjorus bei suteikti galimybę senjorams patiems įgyti naudingų įgūdžių.   


Įgyvendinant šį projektą 7 suaugusiųjų švietėjai, socialiniai darbuotojai ir mokymo programų rengėjai dalyvaus 5 dienų mokymuose Prancūzijoje. Mokymų metu jie susipažins su "Forget-me-not" (FMN) metodu. Įgytas žinias dalyviai perduos kitiems specialistams, dirbantiems su senjorais. Jie taip pat turės galimybę pabendrauti su Prancūzijoje dirbančiais specialistais apie kylančius iššūkius dirbant su senjorais. 

Be to, 5 suaugusieji besimokantieji tris dienas lankysis Portugalijoje įsikūrusiame Trečiojo amžiaus universitetų tinklo asociacijos RUTIS universitete. Vizito metu suaugusieji besimokantieji susipažins su asociacijos veikla, skirta senjorams, jų darbu ir aplankys Trečiojo amžiaus universitetą. Jie bus įtraukti į mokymosi patirtį, kurioje kalba nėra kliūtis.

Pagrindiniai šio projekto rezultatai:

  1. Mokymosi visą gyvenimą skatinimas: senjorams bus sudarytos galimybės įgyti naujų žinių ir įgūdžių, skatinant nuolatinį asmeninį tobulėjimą.

  2. Parama aktyviam senėjimui: senjorų įtraukimas į prasmingą veiklą padės palaikyti jų aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime ir pagerins jų gyvenimo kokybę.

  3. Keitimasis patirtimi: senjorai ir su jais dirbantys specialistai dalinsis patirtimi su kitų šalių specialistais. 

  4. EDUPRO internacionalizavimas: tarpvalstybiniai mainai ir bendradarbiavimas sustiprins EDUPRO tarptautinį  bendradarbiavimą.

bottom of page