top of page

T4T -Tools for Teaching in Digital Environment Settings

Remote Working

Mokymo įrankiai nuotoliniam ugdymui

 

Projekto koordinatorius:
DOMSPAIN SLU (Ispanija)


Projekto partneriai:

 • VšĮ Edukaciniai projektai (Lietuva)

 • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Lenkija)

 • VI One Consultancy (Olandija)

 • ARTIED Ltd (Bulgarija)

 • MyArtist Koin.S.Ep. (Graikija)
   

Nauji “skaitmeninių” besimokančiųjų lūkesčiai reikalauja nuolat tobulinti švietėjų kompetencijas ir transformuoti bei tobulinti naudojamus mokymosi išteklius. T4T projekto tikslas – padėti suaugusiųjų švietėjams ir formaliojo bei neformaliojo švietimo atstovams veiksmingai pereiti prie nuotolinio ugdymo ir suteikti tokio paties lygio besimokančiųjų sąveiką bei „žmogišką“ patirtį, kaip ir fizinėje aplinkoje.
 

Uždaviniai:

1. Tobulinti švietėjų kompetencijas, susijusias su grupės dinamikos kūrimu ir palaikymu, bei užtikrinti aukšto lygio besimokančiųjų patirtį nuotolinių užsiėmimų metu.

2. Suaugusiųjų švietėjų žinių ir įgūdžių tobulinimas, siekiant pasiūlyti ir palaikyti aukštą besimokančiųjų sąveikos ir įsitraukimo į nuotoliniu būdu vedamas pamokas ir užsiėmimus lygį, sukuriant interaktyvią duomenų bazę su praktinėmis veiklomis.

3. Sukurti formaliojo ir neformaliojo švietimo srities specialistų tinklą, kuris užtikrintų vienodo lygio sąveiką ir besimokančiųjų įsitraukimą tiek virtualioje, tiek fizinėje mokymosi aplinkoje.

4. Skatinti tarpsektorinį ir tarptautinį šalių partnerių bendradarbiavimą ir aktyvų keitimąsi patirtimi bei išmoktomis pamokomis.

Open Book

Numatytos veiklos
 

 • Gairės, kaip geriau išlaikyti efektyvią grupės dinamiką virtualioje mokymosi aplinkoje.

 • Duomenų bazė su naudingais ištekliais, kaip palaikyti veiksmingą grupės sąveiką virtualioje mokymosi aplinkoje.

 • Praktinės veiklos, tinkamos virtualiai mokymosi aplinkai ir grupės dinamikos skatinimui.

 • Tarptautiniai seminarai, skirti praktiškai išbandyti sukurtas veiklas.

LT V Bendrai finansuojama Europos Sąjungos_POS
Asset 11x
bottom of page