top of page

Paslaugos

Edukacinių švietimo, profesinio mokymo, neformaliojo ugdymo ir savarankiško mokymosi metodinių priemonių, metodikų, metodų, programų ir projektų rengimas ir įgyvendinimas švietimo, socialinio darbo, profesinio ir neformaliojo ugdymo specialistams ir įvairioms socialinėms grupėms.

Vaikų stovyklų veikla

Vaikų dienos priežiūros veikla

Nevyriausybinių organizacijų, valstybinių ir biudžetinių įstaigų, verslo įmonių darbuotojų, įvairių specialistų bei asmenų profesinių ir socialinių įgūdžių, kvalifikacijos kėlimo ir profesinės kompetencijos tobulinimo mokymai.

Kompiuterių nuoma

 

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir kt. susijusi veikla

Vertimas žodžiu ir raštu

(anglų k., lietuvių k.)

Kultūrinis, sportinis  ir rekreacinis švietimas

Teisinė veikla

Konferencijų, susitikimų, posėdžių ir verslo renginių organizavimas

Edukacijos:

- Mažiesiems

- Mokiniams

- Suaugusiesiems

Edukacinių, lavinamųjų priemonių, žaidimų rengimas ir gamyba

Psichologo

Socialinio darbuotojo

Socialinio pedagogo

paslaugos

Neformalaus ugdymo užsiėmimai, paskaitos vaikams, suaugusiesiems besimokantiesiems ir specialistams

bottom of page