top of page

MOKYMŲ PROGRAMOS

Socialinių darbuotojų mokymai tinka akreditacijoje! 

Anchor 1
Image by Christian Bowen

Paslaugų kokybės gerinimas senyvo amžiaus asmenims: 5-ių pojūčių stimuliacija gamtoje

SD20230356

16 akad. val.

Programos tikslas - supažindinti  socialinius darbuotojus su mokymo priemonėmis ir metodais, kaip pritaikyti 5-ių žmogaus pojūčių stimuliaciją, vykdant veiklas gamtoje senyvo amžiaus asmenimis (65+ amžiaus), turinčiais įvairių sunkumų, pvz.; demensija ir kiti kognityviniai sutrikimai bei apmokyti juos kurti individualizuotas pagalbos programas, pritaikytas konkrečių asmenų poreikiams.

Uždaviniai:

1. Ugdant socialinių darbuotojų kompetenciją, suteikti jiems teorines ir praktines žinias apie pagrindinius socialinio darbo principus, kurie yra būtini, dirbant su senyvo amžiaus asmenimis, turinčiais įvairių sutrikimų, pvz.; demensija ir kitus kognityvinius sutrikimus.

2. Aptarti tarptautinius pavyzdžius (Skandinavijos šalys), kuriuose sėkmingai taikoma žmogaus pojūčių stimuliacija, dirbant su senyvo amžiaus asmenimis užtikrinant jų gerovę, ir pasidalinti gerosios užsienio patirties svarbiausiais aspektais.

3. Ugdyti socialinio darbo specialistų sugebėjimus pasitelkti multisensorinės stimuliacijos priemones ir strategijas, siekiant efektyviau bendrauti ir veiksmingiau dirbti su senyvo amžiaus asmenimis, bei ilgiau išlaikyti jų kognityvines, pažintines ir emocines funkcijas. 

60 Eur

Meditation

Emocinis balansas socialiniame darbe: kaip padėti sau, kad galėtum padėti kitam

SD20230352

10 akad. val.

Programos tikslas - suteikti socialiniams darbuotojams reikalingų įgūdžių ir žinių, kurie padėtų vystyti emocinį intelektą ir išlaikyti savo darbo efektyvumą, formuoti prevencinį požiūrį į perdegimą, mažinti streso įtaką ir gebėti geriau susidoroti su iššūkiais, kylančiais darbe su klientais, ir prisidedant prie klientų paslaugų kokybės užtikrinimo.

Uždaviniai:

 1. Suteikti socialiniams darbuotojams žinių, kaip stresas veikia jų fizinę ir emocinę būseną, ir supažindinti su įrankiais, leidžiančiais efektyviai jį valdyti.

 2. Išmokti atpažinti perdegimo simptomus bei kitus emocinius sunkumus, su kuriais socialiniai darbuotojai gali susidurti darbo metu.

 3. Plėtoti gebėjimus išlaikyti teigiamą požiūrį ir (savi)motyvaciją net ir sudėtingose asmeninėse ir darbinėse situacijose.

 4. Supažindinti socialinius darbuotojus su savipagalbos metodais ir išbandyti kai kuriuos iš jų praktiškai.

 5. Suteikti socialiniams darbuotojams emocinio intelekto lavinimo žinių ir įgūdžių, kad gebėtų prevenciškai spręsti kylančias problemas, sėkmingiau priimti sprendimus ir įsitraukti į socialinės apsaugos procesą.

40 Eur

Colorful Envelopes

Pašto menas darbe su senjorais: kūrybinis užsiėmimas ir bendruomeninės integracijos strategijos

SD20240393

10 akad. val.

Programos tikslas yra suteikti socialiniams darbuotojams žinių, įgūdžių ir inovatyvių įrankių, reikalingų efektyviai dirbti su senjorais panaudojant pašto meną kaip užimtumo priemonę ir socialinio bendravimo skatinimo įrankį. Šios priemonės padės gerinti senjorų gyvenimo kokybę, mažinti socialinę izoliaciją, skatinti kūrybiškumą ir asmeninę išraišką, taip prisidedant prie jų emocinės ir psichinės sveikatos gerinimo.

Uždaviniai:

 1. Suteikti socialiniams darbuotojams išsamią informaciją apie pašto meną kaip užimtumo priemonę ir socialinio bendravimo skatinimo įrankį senjorams.
  2. Mokyti socialinius darbuotojus įvairių pašto meno technikų (akvarelės, piešimo ir tapybos, koliažo, grafikos, dekupažo, reljefinės technikos ir kt.) naudojimo ir mokymo metodų, kad
  galėtų juos praktiškai taikyti savo darbe su senjorais.
  3. Ugdyti socialinių darbuotojų gebėjimus kurti ir pritaikyti pašto menu pagrįstus užimtumo veiklos planus, atsižvelgiant į jų poreikius ir gebėjimus, siekiant efektyviai įtraukti ir motyvuoti dalyvauti.
  4. Skatinti socialinius darbuotojus taikyti pašto meną kaip priemonę skatinti tarpusavio supratimą, bendravimą ir bendrumo jausmą tarp senjorų, kuris prisidėtų prie jų emocinės gerovės ir psichinės sveikatos.
  5. Įtraukti socialinius darbuotojus į aktyvų ir kūrybišką mokymosi procesą, kuris leis jiems įgyti praktinių įgūdžių ir patirties dirbant su senjorais, užtikrinant, kad jie galėtų veiksmingai taikyti įgytas žinias ir gebėjimus savo profesiniame gyvenime.

40 Eur

bottom of page