Kviečiame socialinio darbo specialistus į organizuojamus mokymus:

1. Socialinių darbuotojų emocinio atsparumo lavinimas Mokymai vyks: gegužės 16-17 d.d.


 Daugiau mokymų temų galite rasti mūsų partnerių svetainėse http://zispb.lt/paslaugos/mokymo-paslaugos ir www.socin.lt


Gauk naujienas apie mokymus el. paštu!!!

 

2016 05 17 EDUKACINIAI PROJEKTAI TAPO ANNA LINDH FONDO NARIAIS

ANNA LINDH FONDAS (toliau ALF) – 2005 m. 43 valstybių įkurta tarptautinė, tarpvalstybinė institucija, skatinanti ES ir Viduržemio jūros regiono valstybių bendradarbiavimą. 

FONDO SIEKIAI: 
• Skatinti pagarbą skirtingoms visuomenės grupėms, kultūrų įvairovei; 
• Kovoti su įvairiomis išankstinių nuostatų bei rasizmo apraiškomis; 
• Prisidėti prie taikos, teisinės valstybės ir demokratijos principų užtikrinimo;
• Skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. 

PAGRINDINĖS FONDO BEI LIETUVOS TINKLO VEIKLOS SRITYS: 
• Švietimo ir jaunimo; 
• Kultūros ir meno; 
• Migracijos ir pilietiškumo; 
• Tarpreliginio dialogo; 
• Žiniasklaidos. 


LIETUVOS ALF TINKLAS

Lietuvos tinklą sudaro virš 80 org. Tai įvairios švietimo (VU orientalistikos centras, VDU, kolegijos, mokyklos, Ugdymo plėtotės centras ir t.t.), kultūros (teatrai, muziejai, Mažvydo biblioteka, ir t.t.) institucijos; asociacijos ir tinklai ( Lietuvos pramoninkų konfederacija, kultūros centrų, dizaino, Maltos ordinas, bibliotekų ir t.t.), , bei daug kitų NVO, pilną sąrašą galima rasti svetainėje annalindhfoundation.org 

PAGRINDINĖ TINKLO VEIKLA 

Lietuvos tinklo rėmuose yra vykdomos skirtingos veiklos padedančios bei skatinančios tarpkultūrinį dialogą bei tarptautinį bendradarbiavimą. Veikia internetinės svetainės, socialinės grupės, kurios ne tik pristato fondo veiklą, bet ir skatina betarpišką tinklo norių tarpusavio informacijos pasidalinimą, organizuojamos tematinės konferencijos, mokymai, Lietuvos ALF tinklo rėmuose buvo pradėtas bei plėtojamas bendradarbiavimas su Aleksandrijos Biblioteka(Egiptas), 2010-2012-2014 suorganizuotos - Arabų Kultūros dienos. 2013m.- ALF tinklų koordinatorių susitikimas Lietuvoje.

 

2016 03 26 - Ką kalba mūsų emocijos?

Atsakymo į šį klausimą kovo 24-25d. ieškojime kartu su gausiu būriu (net 53) socialinių darbuotojų padėjėjų iš Rokiškio Šv. Apaštalo evangelijos Mato parapijos senelių globos namų bei Rokiškio socialinės paramos centro. Žaidėme, diskutavome, narpliojome realias situacijas, akivaizdžiai parodančias elgesio ir emocijų ryšį bei svarbą, čia pat lavinome įgūdį elgtis užtikrintai, įžvelgti galimybes kliūtyse. Visiems linkime susikurti džiugias artėjančias šventes (juk, kaip žinome, džiugiomis jas padarome mes patys)!

 

2016 03 01 Pozityvūs praktiniai mokymai Aukštelkėje 

Paskutinę žiemos ir pirmąją pavasario dieną Aukštelkės socialinės globos namų darbuotojai pasitiko besimokydami . Aštuoniolika įstaigos specialistų dalyvavo VšĮ Edukaciniai projektai organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose „Socialinių darbuotojų emocinio atsparumo lavinimas“ (16 a.val.). Mokymų, paremtų pozityviosios psichologijos idėjomis ir metodais, metu  buvo atliekamos patyriminės užduotys-žaidimai. Dalyviai tyrinėjo emocinių reakcijų reikšmę, lavino konstruktyvios kritikos sakymo, grįžtamojo ryšio suteikimo įgūdžius, pasitikrino, kodėl iš tiesų svarbu mokėti užtikrintai „sutikti“, „nesutikti“ ar net „abejoti“; treniravo užtikrinto elgesio konkrečiose simuliuotose situacijose būdus, mokėsi keisti dėmesio objektą, refreimingo bei, kaip patys sakė, gerai leido laiką. Džiaugiamės, kad galime mokytis vieni iš kitų!    
 
 
2015 10 28 - Mokymai socialinės globos namuose Macikuose

Šilalės raj. Macikuose įsikūrusiuose Socialinės globos namuose 2015 spalio 26-27d. dienomis vyko socialinių darbuotojų (padėjėjų) kvalifikacijos kėlimo kursai tema: “Emocinio atsparumo lavinimas”. Mokymuose dalyvavo 25 specialistai, dirbantys su vyresnio amžiaus žmonėmis tiek įprastose dieninėse, tiek naktinėse pamainose. Vyko diskusijos, dalyviai itin noriai įsitraukė į pratimus, skirtus emocinių reakcijų supratimui ir valdymui, įvairių elgesio formų simuliacijoms, naudojamų konfliktų sprendimo strategijų atpažinimui.

 

2015 10 10 - PASKUTINIS PROJEKTO „AUTO“ SUSITIKIMAS 

Spalio 8-9 d. VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI darbuotojos Gintarė Černikienė ir Edita Mintautytė dalyvavo paskutiniajame projekto AUTO – Naujos mokymosi galimybės autistams – susitikime Kararoje (Italija).
Pirmąją susitikimo dieną partneriai aptarė pasiektus rezultatus bei nuveiktus darbus. Projekto koordinatoriai iš ANFFAS organizacijos džiaugėsi metodų rinkiniu, skirtu dirbti su suaugusiais autistais bei padėti jiems lengviau integruotis į darbo rinką. Į rinkinį sudėti įvairūs patarimai, kaip dirbti tiek su žemų, tiek su aukštų gebėjimų autistais.
Partneriai pasidžiaugė bandomųjų mokymų rezultatais, kurie, nors visose partnerių šalyse buvo skirtingi, tačiau teigiami ir džiuginantys. Italijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Austrijoje aukštų gebėjimų autistai įgijo darbinių gebėjimų (dirbo valgyklose, parduotuvėse, gėlių salonuose ir pan.). Vienas dalyvis iš Italijos gavo darbą grafikos dizaino srityje.
Antrąją susitikimo dieną vyko baigiamoji projekto konferencija. Partnerių atstovai skaitė pranešimus apie autizmo spektro sutrikimų turinčių žmonių integraciją į darbo rinką, konsultavimą ir rėmimą  darbovietėje.
Metodų rinkinį, skirtą tobulinti autizmo spektro sutrikimų turinčių žmonių socialinius gebėjimus ir padėti integruotis į darbo rinką, galite rasti čia.
 
 
2015 06 30 - birželio 30 d. VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI komanda surengė projekto AUTO – Naujos mokymosi galimybės autistams – susitikimą-diskusiją. 
Susitikimo tikslas buvo informuoti organizacijas, įstaigas, dienos centrus apie projekto tikslus ir rezultatus. Susirinko 20 dalyvių iš įvairių organizacijų: dienos centrų, socialinių paslaugų centro, NVO, taip pat atėjo mamos, auginančios vaikus, jaunuolius, turinčius autizmo spektro sutrikimų.
Iš pradžių socialinių programų koordinatorė Gintarė Černikienė pristatė projektą AUTO, taip pat vadovą (metodinę priemonę) specialistams, dirbantiems su suaugusiais autistais, tobulinti arba padėti įgyti socialinių įgūdžių, reikalingų pastariesiems padidinti savo galimybes integruotis į darbo rinką.
Po to prasidėjo neformali diskusija apie dabartinę autistų situaciją Lietuvoje, iššūkius ir sunkumus, su kuriais jie susiduria. Specialistai iš dienos centrų noriai dalinosi darbo su autistais patirtimi, mamos, auginančios vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų taip pat nurodė sunkumus, su kuriais jos susiduria: trumpalaikių paslaugų trūkumas, sunkumas rasti laiko sau, kai kurių specialistų neprofesionalumas, specialistų, gebančių dirbti pagal ARBA ir TEACCH metodikas trūkumas ir pan.
Diskusijos metu susirinkusios dalyvės išbandė dvi atsipalaidavimo technikas: su smėliu ir akmenimis bei piešimo. Dalyvių atsiliepimai išbandžius šias technikas buvo patys geriausi.
Daugiau informacijos apie projektą - http://autistictraining.eu/
 
 
2015 05 22 - Gegužės 20-21 dienomis VšĮ Edukaciniai projektai vykdė kvalifikacijos kėlimo mokymus tema "Socialinių darbuotojų emocinio atsparumo didinimas". 

Užsiėmimuose dalyvavo septynios socialinės darbuotojos, dirbančios su įvairaus amžiaus žmonėmis skirtingo pobūdžio valstybinėse įstaigose bei turinčios įvairios trukmės darbo patirtį (nuo 1 iki10 metų).
Specialistės aktyviai įsitraukė į praktiniais metodais grįstus mokymus, skirtus ugdyti pozityvaus mąstymo, emocijų pažinimo ir valdymo įgūdžius, lavinti gebėjimą pamatuotai skirstyti savo laiką, atskirti asmeninį gyvenimą nuo profesinės veiklos ir kt. Grupinių užduočių metu dalyvės mokėsi suprasti ir konstruktyviai reaguoti į klientų ir/ ar kitų kolegų emocines reakcijas bei elgesį. Realių, dalyvėms aktualių atvejų analizė, paliekama erdvė diskusijoms skatino dalyvių mokymąsi vienoms iš kitų, dalinimąsi patirtimis, sau keliamų tikslų permąstymą bei naujus asmeninius ir profesinius atradimus.
"Iš tiesų, neužtenka tik žinoti, kad reikia save mylėti, reikalingi įgūdžiai, konkretūs metodai, kaip taip daryti bei būtinybė išmokti pasakyti "stop" nesibaigiantiems darbams", - po mokymų sakė dalyvavusios specialistės. 

 

 

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI