top of page

VYKDOMI PROJEKTAI

cope project logo.jpg

Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų ugdymas dirbti su agresyvaus elgesio besimokančiaisiais - COPE 

2022 09 01 - 2024 08 31

2022-1-ES01-KA220-ADU-000088918

Šio projekto pagrindinis tikslas yra suteikti suaugusiųjų švietėjams, mokymų vadovams, socialinės globos įstaigų darbuotojams efektyvius metodus, kurie padėtų: a) mažinti, valdyti ir sustabdyti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų agresyvų elgesį;

b) lavinti švietėjų emocinio atsparumo įgūdžius siekiant didesnio suaugusiųjų įsitraukimo į švietimą ir visas kitas gyvenimo sritis.

logo_EcoDigi.png

Ekologiškas ir įtraukus skaitmeninis suaugusiųjų švietimas - EkoDigi

2022 09 01 - 2024 08 31

2022-1-PL01-KA220-ADU-000085484

Projekto tikslas – sukurti skaitmeninę mokymo medžiagą ir įrankius, padedančius efektyviai naudoti aplinkai draugiškas  skaitmenines technologijas. Projekto metu bus apjungtas skaitmeninis pasirengimas ir atsparumas, aplinkos tvarumas ir įtrauktis be ištirtos įvairios šių sąvokų sankirtos, suburiant šių sričių ekspertus ir organizacijas.

HEALTHY.png

HEALTHY - Motivating Strategies to Recover from Pandemic Induced Habits

2022 09 01 - 2024 02 28

NPAD-2022/10070

Pagrindinis projekto tikslas - atnaujinti suaugusiųjų švietėjų žinias apie sveiką gyvenimo būdą naudojant įvairias šiuolaikines technologijas (socialinius tinklus, programėles, išmaniuosius telefonus). Taip pat projekto metu skatinsime žmones labiau rūpintis savo sveikata, daugiau judėti ir pagerinti savo gyvenimo kokybę.  

Projekto svetainė
Asset 11x_edited.png

T4T - Tools4Teaching in Digital Education Settings 

2021 11 01- 2023 10 31

2021-1-ES01-KA220-ADU-000033654

T4T projekto tikslas – padėti suaugusiųjų švietėjams ir formaliojo bei neformaliojo švietimo atstovams veiksmingai pereiti prie nuotolinio ugdymo ir suteikti tokio paties lygio besimokančiųjų sąveiką bei „žmogišką“ patirtį, kaip ir fizinėje aplinkoje.

Erasmus+_png.png

CURABILITY

2022 - 2024

2021-1-ES01-KA220-ADU-000030420

Pagrindiniai projekto tikslai:

  • padėti muziejams geriau suprasti neįgaliųjų lankytojų poreikius ir pakeisti ar patobulinti muziejų aplinką;

  • dalytis gerąja patirtimi tobulinant kultūros institucijų ir besimokančiųjų įgūdžius bei kompetencijas dirbti su neįgaliaisiais;

  • pasiūlyti novatoriškus prieinamumo sprendimus, kurie padėtų pilnavertiškai mėgautis KP negalią turintiems asmenims.

  • įtraukti negalią turinčius asmenis į sprendimų priėmimą.

norden.png

Breaking Barriers

2022 01 01 - 2022 12 31

102335

Projekto tikslas - prisidėti prie patyčių ir neapykantos kalbos internete tarp jaunimo (11–15 m.) problemos sprendimo naudojant šiuolaikines technologijas (VR akinius, alternatyvios realybės žaidimus, programėles, vaizdo žaidimus) ir skatinti toleranciją, empatiją, vienas kito priėmimą, ir laužyti kai kuriuos stereotipus, kurie vis dar yra labai populiarūs.

Projekto svetainė
3.png

PLAY YOUR ROLE: žaidimai prieš neapykantos kalbą

2019 07 01 – 2021 06 30

849629

Tikslas - pasitelkus žaidimus kurti saugią aplinką dialogui, debatams ir neapykantos kalbos internete problemos aptarimui. Projektas siekia pasitelkti žaidimus kovai su neapykantos kalba internete.

Logo DigiComp 1.1.png

Skaitmeniniai įrankiai - skaitmeninio pasaulio iššūkiams (DIGIPRO)

2021 04 01 - 2023-03-31

2020-1-CY01-KA226-SCH-082686

Tikslas - pasiūlyti mokytojams, su jaunimu dirbantiems specialistams naujų priemonių, kurios padėtų kalbėti apie internetines patyčias, skatinti vienas kito priėmimą, supratimą, toleranciją.

Logo+Nordplus naujas 2018-2022.jpg

Ekspertų apskritasis stalas - mokymo programų, atliepiančių darbo rinkos poreikius, kūrimui (EXPROMED)

08/2021 - 07/2023

NPHZ-2021/10046

Šio projekto svarbiausias uždavinys – rasti būdą, kuris padėtų verslininkams labiau pasitikėti aukštąjį išsilavinimą turinčiais studentais ir suteiktų jiems galimybes ir perspektyvas verslo aplinkoje.

Projekto rezultatai:

1. Svetainė, kurioje bus galima rasti informaciją apie projektą, jo tikslus, tyrėjus ir projekto metu sukurtą metodologiją.

2. Metodai, kuriuos bus galima pritaikyti švietime ir verslo pasaulyje.

Logo+Nordplus naujas 2018-2022.jpg

Bendradarbiavimas konkurencijoje (Co in Co)

11/2021 - 02/2024

NPAD-2021/10064

Pagrindinis tikslas - padėti nuo COVID-19 nukentėjusiam mikro ir smulkiajam verslui, įsikūrusiam Šiaurės ir Baltijos šalių regionuose tobulinti suaugusiųjų skaitmeninius įgūdžius.

Projektas siekia paremti labiausiai nukentėjusias pramonės šakas, tokias kaip turizmas, žemės ūkis, transportas ir mažmeninė prekyba, kurios gali atsigauti, jei

(1) įgis skaitmeninių įgūdžių, kurie padidins jų konkurencingumą;

(2) bendrai spręs problemas su kitais kolegomis, dirbančiais toje pačioje srityje

267515852_203422718657009_3329825734047109274_n.png

Mail Art 4 Seniors

2021 06 01 - 2023 05 31

2020-1-LT01-KA227-ADU-094717

Tikslas - parengti suaugusiųjų švietėjų mokymo programą ir prisidėti prie vyresnio amžiaus asmenų vienišumo ir izoliacijos mažinimo pasitelkus pašto meną.

Projekte kursime naują neformalaus ugdymo mokymų programą suaugusųjų švietėjams apie tai, kaip padėti senjorams įveikti izoliacijos ir vienišumo jausmus, užtikrinti asmeninę gerovę, išlaikyti socialinius ryšius ir džiaugtis kokybišku gyvenimu pandemijos laikotarpiu pasitelkus pašto meną.

logo.png

Medijų raštingumas - įveikiamas iššūkis (MECO)

2021 11 01 - 2023 07 01

2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396

Europos skaitmeninė transformacija vis spartėja dėl naujų technologijų tobulėjimo, o skaitmeninimas daro įtaką žmonių gyvenimui, bendravimui, mokymuisi ir darbui. Svarbu stiprinti suaugusiųjų kritinį mąstymą, kad jie galėtų atskirti netikras naujienas, išvengti kibernetinių patyčių, radikalėjimo, grėsmės kibernetiniam saugumui ir sukčiavimo.

Todėl pagrindinis projekto tikslas yra sukurti mokymo medžiagą, kuri būtų patraukli suaugusiesiems ir atitiktų individualius poreikius ir lūkesčius. 

We_are_colourful_1.png

WE ARE COLOURFUL

2022 02 28 - 2024 02 27

2021-1-LT01-KA220-SCH-000032445

Projektas WE ARE COLOURFUL orientuotas į problemų, kylančių klasėje dėl mokinių skirtumų, prevenciją, nustatymą ir mažinimą.

sadm.jpg

E-MAIL ART - jaunų žmonių kompetencijų stiprinimas ugdant vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninius gebėjimus

2022 03 01 - 2022 12 31

JVAŽ 03540

Projektas E-MAIL ART arba elektroninio pašto menas apjungia keletą ypač svarbių socialinių veiksnių - jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių bendravimą ir bendradarbiavimą, kūrybiškumą, vyresnio amžiaus žmonių izoliacijos ir vienišumo jausmo mažinimą bei skaitmenines technologijas. Projektas atlieka dvejopą funkciją – skatina socialinių tinklų vyresniame amžiuje stiprinimą ir palaikymą bei puoselėja savanorystės idėjas ir skatina jaunus žmones įsitraukti į savanorišką veiklą.

siauliaisviecia.jpg

Aš taip pat esu ECO

Programos tikslas – suteikti  55+ ir 65+ amžiaus asmenims ekologijos ir aplinkosaugos žinių ir praktinių antrinių žaliavų perdirbimo įgūdžių.

 

Programoje perteikiamos tvarumo ir ekologiškumo idėjos, kurios skatina dalyvius atkreipti dėmesį, atidžiau pasidomėti pakuočių, drabužių ir kt. medžiagų ilgaamžiškumu bei galimybėmis jas pakartotinai panaudoti ir tinkamai perdirbti.

siauliaisviecia.jpg

Visi skirtingi – visi lygūs

Projekto tikslas – skatinti ir stiprinti mokinių socialines interakcijas, nukreipti jas pozityvia, tolerantiška ir draugiška kryptimi. Padėti integruotis visiems klasės mokiniams mažinant socialinę atskirtį.

Projekto edukacijomis ugdysime mokinių kompetencijas ir gebėjimus spręsti problemas, bendradarbiauti, priimti skirtingas kultūras, kurti geresnę klasės atmosferą, užtikrinti patyčių prevenciją. Dėmesys kreipiamas į rūpestingos ir integracinės klasės bendruomenės kūrimą, kurioje daugiausia dėmesio skiriama sveikiems santykiams ir prasmingam mokinių įsitraukimui į klasės veiklą.

bottom of page