ERASMUS+
STEAMulate your school

Rights, Equality and Citizenship Programme
PLAY YOUR ROLE

Erasmus+ projektai:
APP YOUR SCHOOL

Grundtvig mokymosi partnerysčių programos Daugiašaliai projektai:
Naujos mokymosi galimybės autistams (AUTO)
✔ Rožinis autizmas

Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektas:
✔ Talentai 4...Europe
Motyvacijos ir įsidarbinimo galimybių paramos paslaugos
✔ TRAVORS2 - Mokymai profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjams

KA3 Daugiašalis projektas:
✔ PINIGŲ MEISTRAS (MONEYMs)

Daphne 3:
✔ Santykių poveikis

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa:
✔ Mano socialinė atsakomybė

 
Leonardo da Vinci partnerysčių projektas:
✔ Europos NVO psichikos sveikatos politika ne ES šalyse


Grundtvig mokymosi partnerysčių projektas:

✔ Pasitikėk savimi - Namų ūkio ekonomija

2014 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI