top of page

Aš taip pat esu ECO

Green Recycle Symbol

Programos rengėjas - VšĮ Edukaciniai projektai

Programos tikslas – suteikti 55+ ir 65+ amžiaus asmenims ekologijos ir aplinkosaugos žinių ir
praktinių antrinių žaliavų perdirbimo įgūdžių.


Programoje perteikiamos tvarumo ir ekologiškumo idėjos, kurios skatina dalyvius atkreipti dėmesį, atidžiau pasidomėti pakuočių, drabužių ir kt. medžiagų ilgaamžiškumu bei galimybėmis jas pakartotinai panaudoti ir tinkamai perdirbti. Ekologija ir aplinkosauga prasideda nuo namų. Mokymų metu dalyviai bus taip pat supažindinti su verslo kūrimo galimybėmis panaudojant naujo produkto gamybą iš antrinių žaliavų.


Programos uždaviniai:
1. Skatinti ekologinį sąmoningumą tarp 55+ ir 65+ amžiaus grupės asmenų;
2. Ugdyti tvirtas dalyvių aplinkos puoselėjimo vertybines nuostatas, kurios skatintų rinktis
tvaresnį gyvenimo būdą.
3. Išbandyti 4 perdirbimo praktikas ir gebėti “prikelti antrines žaliavas naujam gyvenimui” taip
prisidedant prie darbinių įgūdžių įgijimo/ atstatymo ir verslumo skatinimo.


Programos trukmė: programą numatoma įgyvendinti 2023 m. gegužės – lapkričio mėn.


Programos dalyvių skaičius: numatomos 2 grupės po 10 asmenų, kurios dalyvaus 60 ak. val.
programos užsiėmimuose. Viso 20 dalyvių (55+ ir 65+ amžiaus).

Germinated Plant

Užsiėmimų temos

1. Aplinkosauga ir ekologija. Kas priklauso nuo manęs?
2. Perdirbimas. Ir aš galiu! Praktiniai perdirbimo užsiėmimai I (popierius, kartonas)
3. Praktiniai perdirbimo užsiėmimai II (plastikas)
4. Praktiniai perdirbimo užsiėmimai III (tekstilė)
5. Praktiniai perdirbimo užsiėmimai IV (žvakė)
6. Individualios veiklos galimybės

bottom of page