top of page

Smurto ir patyčių intervencijos algoritmas bendrojo lavinimo mokyklose

Ready for School

Smurto ir patyčių intervencijos algoritmas bendrojo lavinimo mokyklose

Algoritmas – tai nuosekli ir kompleksiška smurto bei patyčių įveikimo sistema, kurią įdiegus mokykloje, būtų vykdoma visus mokslo metus trunkanti prevencijos, intervencijos bei postvencijos programa, pasiekianti kiekvieną bendruomenės narį.

 

Projekte numatomas tokio algoritmo pilotinis diegimas vienoje iš Šiaulių miesto mokyklų, vienoje Joniškio raj. sav., ir vienoje Akmenės raj. sav. mokykloje, kuriose veiklos bus įgyvendinamos bendradarbiaujant su projekto partneriais.

 

PrevNET (Promoting relationship and eliminating violence network) – Kanados nacionalinis tinklas, pirmaujantis pagal patyčių ir smurto prevenciją pasaulyje (www.prevnet.ca). Tinklo parengtos gairės „Bullying Prevention and Intervention in the School Environment: Factsheets and Tools“ yra struktūruotas modelis, kuriuo remiantis mokyklose diegiamos patyčių prevencijos programos.

 

Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, remsis šio modelio gairėmis, adaptuos jį Lietuvoje bei pritaikys savo tarptautinę patirti jaunų žmonių švietimo srityje. Įgyvendinant Erasmus+ projektą „App Your School“, perimta Bruno Munari ir Alberto Manzi filosofija bei sukurta „skaitmeninė atelje“, kuri skatintų mokinius naudoti informacines-kompiuterines technologijas asmeninei ir visuomenės naudai. Remiantis Kanados modeliu bei Italų ugdymo filosofija, sukurtas modelis bus orientuotas į kiekvieną bendruomenės narį ir apimantis keletą lygmenų:

1) švietimas;

2) įvertinimas;

3) prevencija ir intervencija;

4) mokyklos politika.

 

School Supplies

Numatytos veiklos

Projekte „Smurto ir patyčių intervencijos algoritmas bendrojo lavinimo mokyklose“ numatoma:

 

  • Organizuoti smurto ir patyčių darbo grupę (PaSma – Patyčių ir smurto įveikimo asociacija) mokyklose (4-8 mokytojai kiekvienoje iš 3 mokyklų, 24 mokiniai (iš 3 mkl.) – taikos ambasadoriai, socialinis pedagogas), kurios susitikimai vyktų 1 kartą per mėnesį (projekto įgyvendinimo metu šiuose susitikimuose dalyvautų pareiškėjo ekspertas).

  • Organizuoti mokymus mokytojams temomis: „Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas“ (8 akad. val.), „Patyčių identifikavimas ir pagalba“ (8 akad. val.), kuriuos veda lektorius ir juose sudalyvautų visa mokyklos mokytojų bendruomenė.

  • Organizuoti 16 akad. val. teisininko paskaitas – konsultacijas mokyklų administracijos atstovams vaiko teisių apsaugos klausimais.

  • Klasių auklėtojams bus pristatoma tarptautine patirtimi pagrįsta užsiėmimų metodologija, pagal kurią auklėtojai ves interaktyvius užsiėmimus su specialistų – ekspertų pagalba.

  • Mokinių tėvai dalyvaus seminaruose smurto, patyčių ir auklėjimo temomis (4 tėvų grupėms 4 seminarai po 2 val.).

  • Specialus parengimas bus organizuojamas ir mokiniams – taikos ambasadoriams. Jie bus ruošiami pastebėti ir teikti informaciją patyčių ir smurto įveikimo klausimais.

  • Mokykloje bus atliekamas patyčių ir smurto situacijos vertinimas prieš ir po modelio pritaikymo, pagal sukurtą specialią anketą, apklausoje dalyvaus tiek mokytojai, tiek mokiniai.

271134788_6765878573485353_1077660108314021398_n
270757846_6765876856818858_9216445993144329948_n
270315599_6765877366818807_5935336156165887488_n
271043883_6765879553485255_4392227626851758119_n
270804926_6765875056819038_7769121840179314793_n
244508011_6254932451246637_3750850434245329346_n
244386413_6254932004580015_816273184205518950_n
244607235_6254931734580042_4398592446868946624_n
244545443_6254931244580091_6628551409567071524_n
255245509_6457153641024516_1872442082819169001_n
254916312_6457153637691183_8164631852898568936_n
255069581_6457151994358014_3834048858608190548_n
260796147_6535471016526111_7397073710988762494_n
260775657_6535471013192778_4587463597571976083_n
256832173_6496223760450837_5259495815547850713_n
257893750_6496223750450838_2182865213787484397_n
243919599_6226677860738763_2091087232317736211_n
243645720_6226677424072140_2794484382511884319_n
243527863_6226676920738857_6020232693429904762_n
251539175_6419548364785044_4311635951961177711_n
252318661_6419548031451744_3892448052090589497_n
255502255_6479225688817311_3008371390499310306_n
257270556_6479225692150644_707648693495885789_n
257981911_6479225685483978_5200436251485498656_n
250571213_6407311969342017_7681746736300831133_n
250777859_6407311599342054_1743665273432417054_n
251405018_6407311966008684_8914713668936431703_n
251303921_6407311376008743_9002069585420589893_n
251324046_6407311926008688_4686054577883728034_n
252404215_6407311596008721_4346472900077248285_n
253641981_6419535318119682_9104086243460774027_n
251496833_6419535068119707_968120630322127686_n
252447971_6419534348119779_4098638198948873840_n
252143476_6419534344786446_5164077257841158892_n
252856561_6419534354786445_6949098335049285136_n
Screenshot_7
Screenshot_1
Screenshot_4
Screenshot_3
Screenshot_6
Screenshot_2
Screenshot_3
sadm
bottom of page