Smurto ir patyčių intervencijos algoritmas bendrojo lavinimo mokyklose

Ready for School

Smurto ir patyčių intervencijos algoritmas bendrojo lavinimo mokyklose

Algoritmas – tai nuosekli ir kompleksiška smurto bei patyčių įveikimo sistema, kurią įdiegus mokykloje, būtų vykdoma visus mokslo metus trunkanti prevencijos, intervencijos bei postvencijos programa, pasiekianti kiekvieną bendruomenės narį.

 

Projekte numatomas tokio algoritmo pilotinis diegimas vienoje iš Šiaulių miesto mokyklų, vienoje Joniškio raj. sav., ir vienoje Akmenės raj. sav. mokykloje, kuriose veiklos bus įgyvendinamos bendradarbiaujant su projekto partneriais.

 

PrevNET (Promoting relationship and eliminating violence network) – Kanados nacionalinis tinklas, pirmaujantis pagal patyčių ir smurto prevenciją pasaulyje (www.prevnet.ca). Tinklo parengtos gairės „Bullying Prevention and Intervention in the School Environment: Factsheets and Tools“ yra struktūruotas modelis, kuriuo remiantis mokyklose diegiamos patyčių prevencijos programos.

 

Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, remsis šio modelio gairėmis, adaptuos jį Lietuvoje bei pritaikys savo tarptautinę patirti jaunų žmonių švietimo srityje. Įgyvendinant Erasmus+ projektą „App Your School“, perimta Bruno Munari ir Alberto Manzi filosofija bei sukurta „skaitmeninė atelje“, kuri skatintų mokinius naudoti informacines-kompiuterines technologijas asmeninei ir visuomenės naudai. Remiantis Kanados modeliu bei Italų ugdymo filosofija, sukurtas modelis bus orientuotas į kiekvieną bendruomenės narį ir apimantis keletą lygmenų:

1) švietimas;

2) įvertinimas;

3) prevencija ir intervencija;

4) mokyklos politika.

 

School Supplies

Numatytos veiklos

Projekte „Smurto ir patyčių intervencijos algoritmas bendrojo lavinimo mokyklose“ numatoma:

 

  • Organizuoti smurto ir patyčių darbo grupę (PaSma – Patyčių ir smurto įveikimo asociacija) mokyklose (4-8 mokytojai kiekvienoje iš 3 mokyklų, 24 mokiniai (iš 3 mkl.) – taikos ambasadoriai, socialinis pedagogas), kurios susitikimai vyktų 1 kartą per mėnesį (projekto įgyvendinimo metu šiuose susitikimuose dalyvautų pareiškėjo ekspertas).

  • Organizuoti mokymus mokytojams temomis: „Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas“ (8 akad. val.), „Patyčių identifikavimas ir pagalba“ (8 akad. val.), kuriuos veda lektorius ir juose sudalyvautų visa mokyklos mokytojų bendruomenė.

  • Organizuoti 16 akad. val. teisininko paskaitas – konsultacijas mokyklų administracijos atstovams vaiko teisių apsaugos klausimais.

  • Klasių auklėtojams bus pristatoma tarptautine patirtimi pagrįsta užsiėmimų metodologija, pagal kurią auklėtojai ves interaktyvius užsiėmimus su specialistų – ekspertų pagalba.

  • Mokinių tėvai dalyvaus seminaruose smurto, patyčių ir auklėjimo temomis (4 tėvų grupėms 4 seminarai po 2 val.).

  • Specialus parengimas bus organizuojamas ir mokiniams – taikos ambasadoriams. Jie bus ruošiami pastebėti ir teikti informaciją patyčių ir smurto įveikimo klausimais.

  • Mokykloje bus atliekamas patyčių ir smurto situacijos vertinimas prieš ir po modelio pritaikymo, pagal sukurtą specialią anketą, apklausoje dalyvaus tiek mokytojai, tiek mokiniai.

Screenshot_7
Screenshot_1
Screenshot_4
Screenshot_3
Screenshot_6
Screenshot_2
Screenshot_3
sadm