E-MAIL ART - jaunų žmonių kompetencijų stiprinimas ugdant vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninius gebėjimus

Postcards

E-MAIL ART - jaunų žmonių kompetencijų stiprinimas ugdant vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninius gebėjimus

Projekto koordinatorius VšĮ Edukaciniai projektai

Jauni žmonės užaugo naudodamiesi technologijomis, jiems tai - neatskiriama kasdienybės dalis, o vyresnio amžiaus žmonės dažnai turi tik minimalius gebėjimus ar visai nedrįsta naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Šis atotrūkis lemia, kad jauniems žmonėms trūksta žinių ir gebėjimų mokant vyresniuosius skaitmeninių technologijų naudojimosi pagrindų, elementarių veiksmų, kurie jauniems atrodo savaime suprantami. Vyresniųjų mokymas dažnai būna nesėkmingas, nes mokantiesiems pritrūksta kantrybės, nuoseklumo, psichologinių žinių apie mokymąsi vyresniame amžiuje, todėl būtina stiprinti šias kompetencijas mažinant vyresnio amžiaus žmonių atskirtį skaitmeninių technologijų srityje.

Projektas E-MAIL ART arba elektroninio pašto menas apjungia keletą ypač svarbių socialinių veiksnių - jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių bendravimą ir bendradarbiavimą, kūrybiškumą, vyresnio amžiaus žmonių izoliacijos ir vienišumo jausmo mažinimą bei skaitmenines technologijas. Projektas atlieka dvejopą funkciją – skatina socialinių tinklų vyresniame amžiuje stiprinimą ir palaikymą bei puoselėja savanorystės idėjas ir skatina jaunus žmones įsitraukti į savanorišką veiklą.

Šio projekto tikslas - parengti inovatyvią neformalaus ugdymo mokymų platformą su gairėmis savanoriams, ugdantiems vyresnio amžiaus žmonių skaitmenines kompetencijas, skirtą padėti vyresniesiems įveikti vienišumą, izoliaciją ir prisidėti prie jų asmeninės gerovės pasitelkus menines veiklas ir taikant skaitmenines komunikacijos priemones.

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

email-1435687_1920.png

Numatytos veiklos

  • Mokymo medžiagos vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams informacinių technologijų srityje ugdyti parengimas ir nuotolinės mokymo(si) platformos kūrimas

  • Informaciniai seminarai - "Elektroninio pašto menas - kiekvienam"

  • Savanorių mokymai - pilotinis mokymų programos išbandymas

  • E-MAIL ART užsiėmimai vyresnio amžiaus žmonėms

  • Aptarimo grupės ir konsultacijos savanoriams

  • Virtuali paroda "E-MAIL ART"

282559342_7494234863983050_2421920857382999192_n
282797105_7494234887316381_8891311498453831766_n
282566840_7494234880649715_7108255974626260173_n
sadm