top of page

Visi skirtingi - visi lygūs

Happy Circle

Projekto koordinatorius - VšĮ Edukaciniai projektai

Projekto tikslas – skatinti ir stiprinti mokinių socialines interakcijas, nukreipti jas pozityvia,
tolerantiška ir draugiška kryptimi. Padėti integruotis visiems klasės mokiniams mažinant
socialinę atskirtį.

Projekto edukacijomis ugdysime mokinių kompetencijas ir gebėjimus spręsti problemas,
bendradarbiauti, priimti skirtingas kultūras, kurti geresnę klasės atmosferą, užtikrinti patyčių prevenciją. Dėmesys kreipiamas į rūpestingos ir integracinės klasės bendruomenės kūrimą, kurioje daugiausia dėmesio skiriama sveikiems santykiams ir prasmingam mokinių įsitraukimui į
klasės veiklą.
Projekto veiklomis sieksime stiprinti pažeidžiamų vaikų, kuriems gresia socialinė atskirtis, patyčios ir diskriminacija, psichikos sveikatą ir gerovę.
Užsiėmimų klasėse metu lavinsime būtinus mokinių įgūdžius, leidžiančius įveikti kliūtis
ir užtikrinti gerovę, pavyzdžiui, gebėjimus kurti sveikus santykius, plėtoti augimo mąstyseną, savarankiškumą, gebėjimą išnaudoti asmens stipriąsias puses, o problemas, kaip konfliktai ir
atmetimas, paversti galimybėmis augti.


Uždaviniai:
1. Pasitelkus diskusiją ir interviu metodą, aktyvius žaidimus su vaikais aptarti jų patirtis apie draugystę, rūpestį, gerumą, meilę, pagarbą, pagalbą vienas kitam, konfliktines ar skaudinančias situacijas.
2. Situacijų aptarimo metu su mokiniais kurti palankią klasės atmosferą, užkertančią kelią bendraamžių patyčioms bei diskriminacijai.
3. Pasitelkus stop kadro techniką (naudojant programėlę „Stop motion“) bei filmuko kūrimo darbo sąsiuvinį sukurti animacinius filmukus apie iškylančias problemas bei jų sprendimo galimybes.
4. Skatinti mokinius išbandyti skaitmenines technologijas, kurti skaitmeninį turinį, atsakingai jomis naudotis.

 

Projektą finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė.

Projekto pradžia: 2023-04-01

Projekto pabaiga: 2023-12-30

Levitated Objects

Planuojamos veiklos

  1. Iš viso planuojama surengti 10 edukacinių užsiėmimų (skirtingose klasėse) Šiaulių miesto mokyklose, kurių metu 200 (1-5 klasių) mokinių dalyvaus projekto edukaciniuose užsiėmimuose.

  2. Užsiėmimų metu planuojama sukurti 30 animacinių filmukų apie mokinių patiriamus sunkumus bendraujant su bendraamžiais bei adaptuojantis naujoje aplinkoje.

bottom of page