EXPROMED

Bar Chart

Ekspertų apskritasis stalas - mokymo programų, atliepiančių darbo rinkos poreikius, kūrimui

Projekto koordinatorius - RISEBA University of Business, Arts and Technology (Latvija)

Projekto partneriai:

  • Eesti People to People (Estija)

  • Com&Train (Danija)

  • VšĮ Edukaciniai projektai (Lietuva)

  • STEP BY STEP CONSULTING (Islandija)

Labai dažnai verslininkai nepasitiki formaliuoju švietimu, todėl mažėja studentų galimybės įsidarbinti pagal specialybę arba gauti gerai apmokamą darbą. Baigę studijas, studentai turėtų bent nuo 3 iki 5 m. dirbti, kad įgytų patirties, kuri atitiktų jų išsilavinimo lygį. Tai sukuria atotrūkį tarp studentų ir formaliojo švietimo. Jie vis labiau praranda prasmę mokytis ir formalųjį švietimą laiko tik popieriumi - diplomu, bet ne vertybe. Todėl šio projekto esmė – rasti būdą, kuris padėtų verslininkams labiau pasitikėti aukštąjį išsilavinimą turinčiais studentais ir suteiktų jiems galimybes ir perspektyvas verslo aplinkoje.

Projekto rezultatai:

1. Svetainė, kurioje bus galima rasti informaciją apie projektą, jo tikslus, tyrėjus ir projekto metu sukurtą metodologiją.

2. Metodai, kuriuos bus galima pritaikyti švietime ir verslo pasaulyje.

Projekto trukmė - du metai.

Business Graphs

Numatytos veiklos

  1. Sukurti 5 užsiėmimai (seminarai), kuriose dalyvaus studentai, mokytojai, dėstytojai įvairūs skirtingų sričių bei pramonės šakų specialistai. Kiekviename seminare dalyvaus ne mažiau kaip 30 žmonių (10 studentų, 10 mokytojų ar dėstytojų ir 10 specialistų).

  2. Projekto pabaigoje numatytas baigiamoji konferencija, kuri vyks internetu. Suinteresuotosios šalys galės susipažinti su projekto rezultatais.

Logo+Nordplus naujas 2018-2022
242542554_10223173028747927_7157202492398806090_n
242877160_10223173035828104_6739451439983272788_n
242610291_10223173037828154_6778589243952052271_n
242816465_10223173056148612_8782411836718611222_n
242565531_10223173049268440_5682482344363859378_n
242577386_10223173056588623_1260012864873062029_n
242615978_10223173045508346_3241131895991053201_n
242720952_10223173065108836_7549090766107873762_n
242500578_10223173064948832_445224965864855841_n