top of page
Ieškoti

Priimti tai, kas skirtinga: „Visi skirtingi – visi lygūs“ įgyvendinimas Šiaulių m. mokyklose

Socialinė atskirtis yra svarbi ir sudėtinga problema, su kuria susiduria ne tik Lietuva, bet ir daugelis kitų šalių. Jos priežastys gali būti labai įvairios, nuo ekonominių ir socialinių veiksnių iki kultūros skirtumų ir šeimos padėties. Lietuvoje socialinė atskirtis turi didelę įtaką švietimo sistemai, o pedagogams tenka sudėtingas uždavinys pritaikyti ugdymo procesą skirtingoms socialinėms grupėms ir padėti mažinti atskirties pasekmes.


Viena iš svarbiausių priemonių, kurios gali būti naudojamos socialinės atskirties mažinimui, yra informavimas. Viešinimas yra svarbus ir veiksmingas būdas šviesti visuomenę, kurti sąmoningumą bei keisti požiūrį į socialinės atskirties problemas. VŠĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI Šiaulių miesto mokyklose vykdomame projekte "Visi skirtingi – visi lygūs" yra siekiama skatinti mokinių socialines interakcijas, nukreipti jas pozityvia, tolerantiška ir draugiška kryptimi bei padėti integruotis visiems klasės mokiniams mažinant socialinę atskirtį.

Švietimo sistemoje vis dažniau kalbama apie socialinę atskirtį ir jos poveikį mokiniams bei visai bendruomenei. Lietuva taip pat nėra išimtis, o šios problemos sprendimui buvo pristatytas inovatyvus ir įkvepiantis projektas "Visi skirtingi – visi lygūs", kurio įgyvendinimą finansavo Šiaulių m. savivaldybė. Šis projektas buvo įgyvendintas Šiaulių miesto mokyklose ir jame dalyvavo 278 mokinių, tame tarpe ir mokiniai iš socialiai pažeidžiamų grupių. Į projekto veiklas įsitraukė Šiaulių miesto mokyklų: Jovaro progimnazijos, Rasos progimnazijos, Rėkyvos progimnazijos, Sandoros progimnazijos bei Romuvos progimnazijos, 1-5 klasės.

Projekto tikslas yra skatinti mokinių socialinį ir emocinį vystymąsi, lavinti jų gebėjimus spręsti problemas, bendradarbiauti, gerbti skirtumus ir kurti palankią atmosferą klasėje. Įgyvendinant projektą, mokiniai turėjo galimybę pasitelkti skaitmenines technologijas ir kurti animacinius filmukus, kurie atskleistų, kaip kūrybiškai galima spręsti kylančias problemas klasėje.

Projekto veiklos apėmė diskusijas, grupinius darbus, animacinių filmukų kūrimą ir pristatymą. Mokiniai buvo aktyviai įtraukti į užsiėmimus, kuriuose buvo skatinamas bendradarbiavimas, empatija, tolerancija ir geri santykiai tarp bendraamžių. Taip pat buvo skatinama sveika komunikacija, gebėjimas priimti kitą žmogų su jo skirtumais bei spręsti kylančius konfliktus priimtinu būdu.

Projekto metu buvo sukurti 44 animaciniai filmukai, kuriuose mokiniai atskleidė problemas, su kuriomis jie susiduria bendraudami su bendraamžiais. Šie filmukai ne tik padėjo mokiniams išreikšti savo mintis ir patirtis, bet ir tapo įrankiu, kuris gali būti naudojamas mokykloje kaip papildoma priemonė edukaciniuose procesuose.

Projekto "Visi skirtingi – visi lygūs" sėkmė matoma ir iš dalyvių atsiliepimų bei patirties. Mokiniai įgijo svarbių įgūdžių, kurie padės jiems spręsti problemas, geriau bendrauti su kitais ir gerinti savo psichinę bei emocinę sveikatą. Taip pat projektinė veikla aktyviai prisidėjo prie socialinės integracijos skatinimo, padedant pažeidžiamų grupių mokiniams įsilieti į mokyklos bendruomenę.

Projekto "Visi skirtingi – visi lygūs" rezultatai ir patirtis yra svarbi pamoka, kad investavimas į prevenciją ir ugdymą yra efektyvus būdas mažinti socialinę atskirtį. Kūrybinis ir įtraukiamas požiūris į mokymo(si) procesą gali turėti teigiamą poveikį mokinių raidai, emocinei ir socialinei gerovei.

Šiaulių miesto mokyklų bendruomenės, dalyvavusios projekte, yra pasiryžusios tęsti iniciatyvas, kurios skatina socialinę integraciją, gerina mokinių santykius ir stiprina jų psichinę sveikatą. Tokios iniciatyvos yra būtinos siekiant sukurti tolerantišką bendruomenę, kurioje visi yra priimami ir gerbiami.

Projektas "Visi skirtingi – visi lygūs" yra tik vienas pavyzdys, kaip mokyklos gali prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo.58 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

コメント


bottom of page